کانال تلگرامی فقه و اصول
289 بازدید
موضوع: فقه و اصول

کانال تلگرامی فقه و اصول راه اندازی شد.
موضوع این کانال نکات تحلیلی فقهی و اصولی و داستان جالب فقهای عظام شیعه می باشد.
آدرس: @feghhvosol