مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید حسین
نام خانوادگی:منافی
پست الکترونیک:manafi12@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول

زندگی نامه

اینجانب در سال 1379 وارد حوزه علمیه قم شده و شش سال در مدرسه ابافاضل مشغول تحصیل شدم. دوران سطح عالی را در چهار سال و نیم در مرکز فقهی ائمّه أطهار (علیهم السلام) گذراندم. و بعد در بخش خارج این مرکز، شش سال است که مشغول تحصیل می باشم.

شش سال در درس خارج اصول استاد شهیدی پور و پنج سال در درس خارج فقه استاد قائنی و دو سال در درس خارج فقه استاد شوپایی شرکت نمودم.
و در سال 94 تدریس مکاسب را شروع نمودم.